Lejebetingelser

Lejeaftale er på datoen fra kl. 10:00 til efterfølgende dag kl. 08:00

Leje sker alene til personer over 21 år, og ved ungdomsfester skal 3 forældrerepræsentanter være til stede under hele festens forløb.

Depositum – Står til sikkerhed for at lokaler, inventar og service afleveres i hel og rengjort stand, samt eventuelle skader – herunder også på bygning og udenoms arealer.

Forbrug af el er inkluderet i lejebeløbet.

Lokalerne efterlades rengjorte, opvasken er vasket og sat på de dertil indrettede pladser med de på labels opgjorte antal i hver stak. Inventar stilles på plads og må ikke fjerne fra bygningen.

Gulve skal afleveres fejet og rengjort, men udlejer sørger for gulvvask.

Man skal selv medbring, klude, håndklæder, viskestykker, toiletpapir, rengøringsmidler o.s.v. Der forefindes spande og koste i huset.

Såfremt der ikke er rengjort, rengøres for lejers regning pt. 500,00 kr.

Lejer skal selv medbringe spande og bøtter til overskydende madvarer.

Restaffald kan anbringes i opstillet container ved bagindgang til køkkenet.

Dåser, flasker og emballage skal fjernes af lejer såvel i bygningen og som udenfor.

Såfremt udlejer skal rydde op/fjerne affald, betales det af depositummet.

Itu slået porcelæn m.m betales efter følgende skala:

Øl og Vin Glas
Snaps- / Shotglas
Vandkander
Termokander
Små glas skåle
Gryder små
Gryder store
Pander
Køkken knive

20 Kr. pr. stk
10 Kr. pr. stk
40 Kr. pr. stk
125 Kr. pr. stk
20 Kr. pr. stk
200 Kr. pr. stk
450 Kr. pr. stk
400 Kr. pr. stk
75 Kr. pr. stk

Kopper
Underkopper
Desserttallerkener
Tallerkener (dybe og flade)
Store fade
Mellem rund fad
Mellem oval fad
Små ovale fade

20 Kr. pr. stk
20Kr. pr. stk
20Kr. pr. stk
25 Kr. pr. stk
250 Kr. pr. stk
150 Kr. pr. stk
150 Kr. pr. stk
100 Kr. pr. stk

Ødelagt inventar og indbo inventar betales efter regning.

Det er tilladt at ryge, men brændte huller betragtes som ødelagt inventar.

Ved endt oprydning skal der slukkes for køle/fryseskabe og alt lys skal værre slukket når bygningen forlades.

Det er forbudt at benytte musik med så højt lydniveau som kan genere naboer.

De opsatte skilte om benyttelse af maskiner skal overholdes, der må ikke benyttes andet rengøringsmidler end de på stedet fundne.

Der må ikke kommes sæbe i opvaskemaskinen!

Ved tilfælde af fejl tilkaldes hjælp på telefon til Jan Thorsen 2547 7117 – eller på 2542 7211. Ved egen uforsigtighed betales for tilkald. Et beløb på 250 kr. betales kontant.

Med disse enkelte regler ønsker vi jer en rigtig god fest, og skulle der værre yderlige spørgsmål så ring venligst på 25 42 72 00 eller udlejnings vagthave.